Technologie

Klasika ze smrkového řeziva

Nabízíme technologii klasické nosné konstrukce s použitím lepených KVH hranolů 150 x 5 mm sušených na 12 - 14 % vlhkosti. Obvodové zdi a příčky domu tvoří klasický dřevěný rám se sloupkovou výplní. Zateplení stěny minerální vatou. Vnější zateplení polystyrenem nebo dřevovláknitou deskou. Certifikovaný konstrukční systém je charakteristický svojí vysokou neprozvůčností, ideální samonosností a pevností. Hodnoty koeficientu protupu tepla  již od 0,14 W/m2K až po 0,099 W/m2K a to podle šíře vnější izolační vrstvy.  Díky samonosnosti  lze na tuto stěnu věšet běžnými kotvícími prostředky obrázky, police, skříňky a pod.. Ve spojení s monolitickými konstrukcemi podlah dosahují naše domy vysokého akustického komfortu.


Solární fotovoltaické systémy

Základním principem fotovoltaických solárních systémů je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.
 
Cílem je 
  • optimální zajištění energetické soběstačnosti při provozu  domácnosti
  • zajištění elektromobility členů domácnosti
  • využití obnovitelných zdrojů a snížení ekologické zátěže
 
 

Kontakt

DŘEVOSTAVBY ROB

Ing. Pavel Rob
Obchodní zastoupení
U Pivovaru 2304
256 01 Benešov
+420 739215280